Image

DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE

1. Proiecte de buget
An
Proiecte de buget
Tip fiser: pdf
2020
Proiect de buget pe anul 2020
2020
Proiect de buget pe anul 2021
2. Bugetul de venituri si cheltuieli
An
Buget
Tip fiser: pdf
2020
HCL 8/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020
2020
HCL 26/11.05.2020 privind rectificarea bugetului local
2020
HCL 56/13.11.2020 privind rectificarea bugetului local
2021
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021
3. Dare de seama trimestriala si anuala
An
Dare de seama
Tip fiser: pdf
2020
Dare de seama pe trimestrul I al anului 2020
2020
Dare de seama pe trimestrul II al anului 2020
2020
Dare de seama pe trimestrul III al anului 2020
2020
Dare de seama pe trimestrul IV al anului 2020
2021
Dare de seama pe trimestrul I al anului 2021
4. Lista investițiilor publice
An
Investiții publice
Tip fiser: pdf
2020
HCL 9/19.02.2020 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul2020
2020
HCL 19/30.03.2020 privind completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2020
5. Registrul datoriei publice
An
Registrul datoriei publice
Tip fiser: pdf
2020
Subregistrul datoriei publice locale garantate