Image

DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE

1. Proiecte de buget
An
Proiecte de buget
Tip fiser: pdf
2020
Proiect de buget pe anul 2020
2. Bugetul de venituri si cheltuieli
An
Buget
Tip fiser: pdf
2020
HCL 8/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020
2020
HCL 26/11.05.2020 privind rectificarea bugetului local
3. Dare de seama trimestriala si anuala
An
Dare de seama
Tip fiser: pdf
2020
Dare de seama pe trimestrul I al anului 2020
2020
Dare de seama pe trimestrul II al anului 2020
4. Lista investițiilor publice
An
Investiții publice
Tip fiser: pdf
2020
HCL 9/19.02.2020 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul2020
2020
HCL 19/30.03.2020 privind completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2020
5. Registrul datoriei publice
An
Registrul datoriei publice
Tip fiser: pdf
2020
Subregistrul datoriei publice locale garantate