HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari
Proiecte de hotarâri pe anul 2020 in dezbatere publica
Comuna Stefan cel Mare inițiază în conformitate cu Legea nr. 52/2003, procedura de consultare publică, privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 în Comuna Stefan cel Mare, jud. Neamt.


Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse in termen de 15 zile la sediul primariei, pe adresa de mail: primaria@primariastefancelmare.ro


Proiect de hotarare 49/06.11.2020 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021 - vizualizeaza

Alte proiecte de hotarari

Proiect de hotarare 56/27.11.2020 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Stefan cel Mare - vizualizeaza
Registrul pentru evidenta hotararilor
Vizualizeaza
Minute sedințe consiliu local pe anul 2020
Vizualizeaza
Procese verbale sedințe consiliu local pe anul 2020
Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 10.01.2020

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 20.01.2020

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 19.02.2020

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 30.03.2020

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 15.04.2020

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 18.05.2020

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 05.06.2020 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 30.06.2020 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 17.07.2020 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 31.07.2020  - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 31.08.2020  - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 09.09.2020  - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 22.10.2020  - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 12.11.2020 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 13.11.2020  - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 25.11.2020 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 27.11.2020 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 11.12.2020 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 21.12.2020 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 23.12.2020 - vizualizeaza
Căutare rapidă hotărâri de consiliul local după numar, an sau conținut
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
1
2020
HCL 1/10.01.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
2
2020
HCL 2/10.01.2020 privind acoperirea deficitului sectiuniii de dezvoltare din cadrul bugetului local aferent anului 2019
3
2020
HCL 3/10.01.2020 privind modificarea HCL nr.57/29.11.2019
4
2020
HCL 4/30.01.2020   privind aprobarea Planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
5
2020
HCL 5/30.01.2020 privind aprobarea calendarului de activitati social-culturale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, care se vor desfasura in anul 2020
6
2020
HCL 6/30.01.2020 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2020 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
7
2020
HCL 7/30.01.2020 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului
8
2020
HCL 8/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020
9
2020
HCL 9/19.02.2020 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul2020
10
2020
HCL 10/19.02.2020 privind aprobarea retelei Scolare de pe raza Comunei Stefan cel Mare pentru anul scolar 2020-2021
11
2020
HCL 11/19.02.2020 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Scoala gimnazialq Dr. Emanuiel Rigler, Scoala profesionali speciala Stefan cel Mare si Asociatia culturala Hanul Serbest in vederea organizarii evenimentului "Floare pentru mama"
12
2020
HCL 12/19.02.2020 privind scoaterea din functiune in vederea casarii unor mijloace fixe si scoaterea din uz in vederea declasarii si casarii a unor obiecte de inventar aflate in domeniul privat al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
13
2020
HCL 13/19.02.2020  privind acordul de constructie pe terenul concesionat de Baesu Constantin conform contractului de concesiune nr. 4418 din 28.11.2013
14
2020
HCL 14/2020 peivind aprobarea Acordului de cooperare pentru asigurarea supotului IT in vederea dezvoltarii si gestionarii Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei "Solutia e-SCIM", www.e-scim.ro
15
2020
HCL 15/2020 privind actualizarea valorii bugetului proiectului de investitie "Promovarea Comunei Stefan cel Mare prin amenajare parc si construire punct de informare"
16
2020
HCL 16/2020 privind aprobarea valorii neeligibile actualizate aferenta proiectului de investitie "Infiintare, modernizare si dotare centru integrat acordare servicii sociale, in sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
17
2020
HCL 17/2020 privind includerea in domeniul public al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt a unor drumuri de exploatare agricola
18
2020
HCL 18/2020 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Stefan cel Mare
19
2020
HCL 19/2020 privind completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2020
20
2020
HCL 20/15.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
21
2020
HCL 21/15.04.2020 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA - IFN) pentru proiectul de investitie "Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural "Hanul de la Serbesti" din Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, finantata prin Submasura 7.6 PNDR - Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale"
22
2020
HCL 22/15.04.2020 privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt si modificarea Actelor Statutare ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"
23
2020
HCL 23/15.04.2020 privind stabilirea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT Stefan cel Mare
24
2020
HCL 24/15.04.2020 pentru insusirea Raportului privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
25
2020
HCL 25/11.05.2020 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt
26
2020
HCL 26/11.05.2020 privind rectificarea bugetului local
27
2020
HCL 27/11.05.2020 priviind aprobarea valorii neeligibile actualizate aferenta proiectului de investitie “Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural Hanul de la Serbesti, din sat stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR -AFIR”
28
2020
HCL 28/11.05.2020 privind aprobarea inchirierii directe a unor suprafete de pasune din proprietatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
29
2020
HCL 29/05.06.2020 privind trecerea din domeniul public al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt a unui teren din intravilanul satului Stefan cel Mare
30
2020
HCL 30/05.06.2020 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a doua imobile apartinand domeniului public al comunei Stefan cel Mare
31
2020
HCL 31/30.06.2020 privind modificarea si completarea nomenclatorului stradal al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
32
2020
HCL 32/05.06.2020 privind aprobarea valorii reactualizate aferenta obiectivului de investitie "Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
33
2020
HCL 33/30.06.2020 privind aprobarea Registrului spatiilor verzi al comunei Stefan cel Mare
34
2020
HCL 34/30.06.2020 privind stabilirea distantelor de siguranta dintre vecinatati in cadrul proiectului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
35
2020
HCL 35/30.06.2020 prin acordarea unui ajutor de urgenta domnului Mihaiasa Vasile
36
2020
HCL 36/30.06.2020 privind montarea unor limitatoare de viteza in zonele cu risc crescut de accidente
37
2020
HCL 37/30.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
38
2020
HCL 38/17.07.2020 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitie "Modernizare retea de iluminat public stradal la Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
39
2020
HCL 39/17.07.2020 privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare retea de iluminat public stradal la Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
40
2020
HCL 40/31.07.2020 privind aprobarea acordului de cooperare cu asociatia ADL-PROGRES in vederea informarii, asistentei si rezolvarii situatiilor de violenta in familie
41
2020
HCL 41/31.07.2020 privind includerea in domeniul public al comunei Stefan cel mare, judetul Neamt a unei suprafete de 197 mp teren intravilan
42
2020
HCL 42/31.07.2020 privind acord vecinatate necesar documentatie P.U.Z.
43
2020
HCL 43/31.07.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Luca Lacramioara Elena
44
2020
HCL 44/31.08.2020 privomd alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
45
2020
HCL 45/31.08.2020 privind rectificarea bugetului local
46
2020
HCL 46/31.08.2020 priviin acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Cojocaru Maria
47
2020
HCL 47/31.08.2020 privind aprobarea acordului de cooperare cu SC ZIPPER SERVICES SRL in vederea implemnetarii prevederilor OUG nr.38/2020
48
2020
HCL 48/09.09.2020 privind neasumarea responsabilitatilor privind procedura de achizitie publica a produselor aferente programului aprobat prin HG 640/2017
49
2020
HCL 49/22.10.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
50
2020
HCL 50/22.10.2020 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitie "Reabilitare, modernizare si extindere Complex sportiv strada Stanjenelului, nr.7, sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
51
2020
HCL 51/22.10.2020 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei publice si Fondurilor Europene prin Compania Nationala de Investitii a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea realizarii proiectului de investitie "Reabilitare, modernizare si extindere Complex sportiv strada Stanjenelului, nr.7, sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
52
2020
HCL 52/22.10.2020 privind completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2020
53
2020
HCL 53/12.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
54
2020
HCL 54/12.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
55
2020
HCL 55/12.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
56
2020
HCL 56/13.11.2020 privind rectificarea bugetului local
57
2020
HCL 57/13.11.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitie "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Dr. Emanuel Rigler din localitatea Stefan cel Mare, judetul Neamt"
58
2020
HCL 58/25.11.2020 privind aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021 cu rata inflatiei de 3.8%
59
2020
HCL 59/25.11.2020 privind aprobarea modificarii statului de functii a aparatului de specialitate a Primarului comunei Stefan cel Mare
60
2020
HCL 60/25.11.2020 privind completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2020
61
2020
HCL 61/27.11.2020 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitie "Reabilirea si modernizarea partiala a sistemului de iluminat public din Comuna Stefan cel Mare"
62
2020
HCL 62/27.11.2020 privind aprobarea realizarii investitiei "Reabilitarea si modernizarea partiala a sistemului de iluminat public din Comuna Stefan cel Mare"
63
2020
HCL 63/27.11.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Kesckes Marius Gheorghe
64
2020
HCL 64/11.12.2020 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) si aprobarea comisionului de garantare
65
2020
HCL 65/11.12.2020 privind includerea in domeniul public al comunei Staefan cel Mare, judetul Neamt a sistemului de iluminat public stradal din satul Stefan cel Mare
66
2020
HCL 66/11.12.2020 privind aprobarea proiectului de investitii cu titlul "Cresterea gradului de participare a elevilor din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt la procesul de invatare on-line in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV2 prin achizitionarea de echipamente IT"
67
2020
HCL 67/11.12.2020 privind aprobarea proiectului de investitii cu titlul "Achizitia de echipamente sanitare pentru sprijinirea sistemului educational din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, in contextul pandemiei cu virusul COVID-19"
68
2020
HCL 68/21.12.2020 privind cuantumul burselor acordate elevilor din unitatile preuniversitar de stat din comuna Stefan cel Mare, pentru anul scolar 2020-2021
69
2020
HCL 69/21.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt in Consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale Dr. Emanuiel Riglere
70
2020
HCL 70/21.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale Dr. Emanuiel Rigler
71
2020
HCL 71/21.12.2020 privind aprobarea retragerii comunei Tibucani din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt si modificarea Actelor Statutare ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"
72
2020
HCL 72/21.12.2020 privind rectificarea bugetului local
73
2020
HCL 73/21.12.2020 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021
74
2020
HCL 74/23.12.2020 privind rectificarea bugetului local
75
2020
HCL 75/23.12.2020 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

  COMUNA STEFAN CEL MARE

  str. Trandafirului, nr.58

  Loc Ștefan cel Mare,

  jud. Neamț

  Cod postal 617465

  www.primariastefancelmare.ro

  Newsletter