HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Dispoziții convocare sedințe consiliu local pe anul 2021
Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari
Proiecte de hotarâri pe anul 2021 in dezbatere publica
Vizualizeaza
Registrul pentru evidenta hotararilor
Vizualizeaza
Minute sedințe consiliu local pe anul 2021
Vizualizeaza
Procese verbale sedințe consiliu local pe anul 2021
Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 28.01.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 01.02.2021 - vizualizeaza


Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 26.02.2021 - vizualizeaza
Căutare rapidă hotărâri de consiliul local după numar, an sau conținut
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
1
2021
HCL 1/28.01.2021 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a domnului Melinte Melu
2
2021
HCL 2/28.01.2021 privind scutirea de la plata taxei pentru autorizatie de construire a d-nului Kecskes Marius
3
2021
HCL 3/28.01.2021 privind aprobarea retelei scolare de pe raza Comunei Stefan cel Mare pentru anul scolar 2021-2022
4
2021
HCL 4/28.01.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stefan cel mare, judetul Neamt, in consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale Dr. Emanuiel Rigler
5
2021
HCL 5/28.01.2021 privind aprobarea Planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
6
2021
HCL 6/28.01.2021 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2021 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
7
2021
HCL 7/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ectualizati aferenti proiectului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
8
2021
HCL 8/28.01.2021 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNHCIMM SA-IFN) pentru proiectul de investitie "Modernizare drumuri de interes local, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
9
2021
HCL 9/28.01.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt incepand cu anul 2021
10
2021
HCL 10/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti proiectului de investitie "Alimentare cu apa potabila sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
11
2021
HCL 11/01.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
12
2021
HCL 12/01.02.2021 privind aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru proiectul de investitie "Modernizare drumuri de interes local, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
13
2021
HCL 13/26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
14
2021
HCL 14/26.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei Stefan cel Mare care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Stefan cel Mare
15
2021
HCL 15/26.02.2021 privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2020
16
2021
HCL 16/26.02.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti proiectului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
17
2021
HCL 17/26.02.2021 privind aprobarea inchirieii directe a unei suprafete de pasune din proprietatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
18
2021
HCL 18/26.02.2021 privind aprobarea realizarii proiectului de investitie "Reabilitarea si modernizare retea stradala in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
19
2021
HCL 19/12.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti proiectului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
20
2021
HCL 20/12.03.2021 privind acordarea unui manadat special in Adunarea Generala de dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului
21
2021
HCL 21/12.03.2021 privind aprobarea inregistrarii Comunei Stefan cel Mare si Sistemul National Electronic de Plata a Taxelor si Impozitelor
22
2021
HCL 22/12.03.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.34 din 10.06.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita catre Asociatia Tinutul Razesilor, a unui spatiu de 21 mp din cadrul Caminului Cultural - sat Stefan cel Mare