HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Registrul pentru evidenta hotararilor
Vizualizeaza
Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari
Dispoziții convocare sedințe consiliu local pe anul 2021
Minute sedințe consiliu local pe anul 2021
Vizualizeaza
Procese verbale sedințe consiliu local pe anul 2021
Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 28.01.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 01.02.2021 - vizualizeaza


Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 26.02.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 12.03.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 16.04.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 26.04.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 17.05.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 31.05.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 10.06.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 30.06.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 30.07.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 10.09.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 30.09.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 14.10.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 26.11.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 16.12.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 27.12.2021 - vizualizeaza

Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 28.01.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 28.01.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 28.01.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 01.02.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 01.02.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 01.02.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 26.02.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 26.02.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 26.02.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 12.03.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 12.03.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 12.03.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 16.04.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 16.04.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 16.04.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 26.04.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 26.04.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 26.04.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 17.05.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 17.05.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 17.05.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 31.05.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 31.05.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 31.05.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 10.06.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 10.06.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 10.06.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 30.06.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 30.06.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 30.06.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 30.07.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 30.07.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 30.07.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din luna august
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 30.08.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 30.08.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din luna septembrie
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 30.09.2021.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din data de 30.092021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din luna octombrie
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 30.09.2021.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de atribuire aferente contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 1, județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind autorizarea desfăşurării activităţilor comerciale şi al serviciilor de piaţă pe teritoriul comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț -vizualizeaza

Proiect de hotarare privind privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a comunei Ștefan cel Mare în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din luna noiembrie
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 30.09.2021.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2022 - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizare lămpi iluminat public stradal din Comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț” - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolarede pe raza Comunei stefan cel Mare pentru anul scolar 2022-2023 - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru functia publica de referent din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru proiectul de investitie "Transformarea, reabilitarea si dotarea unei gospodarii in centru de promovare a mestesugurilor traditionale in sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din luna decembrie
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din luna decembrie

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt incapand cu anul 2022 - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat cu Directia Judeteana pentru Cultura Neamt in vederea sustinerii finalizarii obiectivului de investitie "Reabilitarea monumentului de patrimoniu cultural Hanul de la Serbesti" - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind completare Programului anual de achizitii publice pentru anul 2021 - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea valorii estimate aferente ajustarii pretului materialelor conform prevederilor OG nr. 15/2021, in cadrul contractului de lucrari nr.102 din 14.10.2020, pentru realizarea proiectului de investitie "Infiintare, modernizare si dotare Centru integrat acordare servicii sociale in sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt" - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea valorii estimate aferente ajustarii pretului materialelor conform prevederilor OG nr. 15/2021, in cadrul contractului de lucrari nr.30 din 28.05.2021, pentru realizarea proiectului de investitie "Transformarea, reabilitarea si dotarea unei gospodarii in centru de promovare a mestesugurilor traditionale in sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt" - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea valorii estimate aferente ajustarii pretului materialelor conform prevederilor OG nr. 15/2021, in cadrul contractului de lucrari nr.92 din 27.02.2019, pentru realizarea proiectului de investitie "Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural Hanul de la Serbesti, din sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR - Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale" - vizualizeaza
Căutare rapidă hotărâri de consiliul local după numar, an sau conținut
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
1
2021
HCL 1/28.01.2021 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a domnului Melinte Melu
2
2021
HCL 2/28.01.2021 privind scutirea de la plata taxei pentru autorizatie de construire a d-nului Kecskes Marius
3
2021
HCL 3/28.01.2021 privind aprobarea retelei scolare de pe raza Comunei Stefan cel Mare pentru anul scolar 2021-2022
4
2021
HCL 4/28.01.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stefan cel mare, judetul Neamt, in consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale Dr. Emanuiel Rigler
5
2021
HCL 5/28.01.2021 privind aprobarea Planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
6
2021
HCL 6/28.01.2021 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2021 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
7
2021
HCL 7/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ectualizati aferenti proiectului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
8
2021
HCL 8/28.01.2021 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNHCIMM SA-IFN) pentru proiectul de investitie "Modernizare drumuri de interes local, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
9
2021
HCL 9/28.01.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt incepand cu anul 2021
10
2021
HCL 10/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti proiectului de investitie "Alimentare cu apa potabila sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
11
2021
HCL 11/01.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
12
2021
HCL 12/01.02.2021 privind aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru proiectul de investitie "Modernizare drumuri de interes local, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
13
2021
HCL 13/26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
14
2021
HCL 14/26.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei Stefan cel Mare care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Stefan cel Mare
15
2021
HCL 15/26.02.2021 privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2020
16
2021
HCL 16/26.02.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti proiectului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
17
2021
HCL 17/26.02.2021 privind aprobarea inchirieii directe a unei suprafete de pasune din proprietatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
18
2021
HCL 18/26.02.2021 privind aprobarea realizarii proiectului de investitie "Reabilitarea si modernizare retea stradala in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
19
2021
HCL 19/12.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti proiectului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
20
2021
HCL 20/12.03.2021 privind acordarea unui manadat special in Adunarea Generala de dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului
21
2021
HCL 21/12.03.2021 privind aprobarea inregistrarii Comunei Stefan cel Mare si Sistemul National Electronic de Plata a Taxelor si Impozitelor
22
2021
HCL 22/12.03.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.34 din 10.06.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita catre Asociatia Tinutul Razesilor, a unui spatiu de 21 mp din cadrul Caminului Cultural - sat Stefan cel Mare
23
2021
HCL 23/16.04.2021 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe din domeniul public al comunei Stefan cel Mare, aflate in concesiune la Compania Judeteana APASERV SA
24
2021
HCL 24/16.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
25
2021
HCL 25/16.04.2021 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2021
26
2021
HCL 26/16.04.2021 privind aprobarea inchirierii directe a unor suprafete de pasune din proprietatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
27
2021
HCL 27/26.04.2021 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) pentru proiectul de investitie "Infiintarea, modernizare si dotare Centru integrat acordare servicii sociale in sat Ghigoiesti,comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
28
2021
HCL 28/26.04.2021 privind aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale pentru anul 2022 cu rata inflatiei de 2.6%
29
2021
HCL 29/17.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
30
2021
HCL 30/17.05.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Gliga Constantin
31
2021
HCL 31/17.05.2021 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt
32
2021
HCL 32/17.05.2021 privind aprobarea valorii neeligibile actualizate aferenta proiectului de investitie: "Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural Hanul de la Serbesti, din sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR -Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale"
32
2021
HCL 33/17.05.2021 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) pentru proiectul de investitie "Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural Hanul de la Serbesti, din sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR -Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale"
34
2021
HCL 34/17.05.2021 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare
35
2021
HCL 35/17.05.2021 privind abrogarea Hotararii Consiliului Local nr.23 din 16.04.2021
36
2021
HCL 36/31.05.2021 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare
37
2021
HCL 37/31.05.2021 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) pentru proiectul de investitie "Modernizare, renovare si dotare camin cultural din satul Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, finantata prin FEADR Submasura 7.6 PNDR -Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale"
38
2021
HCL 38/10.06.2021 privind rectificarea bugetului local
39
2021
HCL 39/30.06.2021 privind aprobarea infiintarii si formei de gestiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
40
2021
HCL 40/30.06.2021 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitie "Instituire sensuri unice de circulatie, in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
41
2021
HCL 41/30.06.2021 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUANEAMT"
42
2021
HCL 42/30.06.2021 privind stabilirea salariului de baza pentru functia contractuala de ingrijitor din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
43
2021
HCL 43/30.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Iordache Mugurel
44
2021
HCL 44/30.07.2021 privind rectificarea bugetului local
45
2021
HCL 45/31.08.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
46
2021
HCL 46/31.08.2021 privind includerea in domeniul public al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt a unei suprafete de 60mp teren intravilan
47
2021
HCL 47/10.09.2021 privind rectificarea bugetului local
48
2021
HCL 48/10.09.2021 privind neasumarea responsabilitatilor privind procedura de achizitie publica a produselor aferente programului aprobat prin HG 640/2017
49
2021
HCL 49/30.09.2021 privind neexercitarea dreptului de preemptiune din partea Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, la intentia de instrainare a monumentului istoric cu denumirea "Hanul Caragea, azi casa"
50
2021
HCL 50/30.09.2021 privind rectificarea bugetului local
51
2021
HCL 51/30.09.2021 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a doua imobile apartinand domeniului public al comunei Stefan cel Mare
52
2021
HCL 52/14.10.2021 privind rectificarea bugetului local
53
2021
HCL 53/14.10.2021 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul de investitie " Modernizare drumuri de interes local, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
54
2021
HCL 54/14.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitie " Reabilitare si modenizare retea stradala in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
55
2021
HCL 55/29.10.2021 privind aprobarea documentatiei de atribuire aferente contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din Zona 1, judetul Neamt
56
2021
HCL 56/29.10.2021 privind autorizarea desfasurarii activitatilor comerciale si al serviciilor de piata pe teritoriul comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
57
2021
HCL 57/29.10.2021 privind  aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a comunei Ștefan cel Mare în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran
58
2021
HCL 58/29.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Stefan cel Mare pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale Dr Emanuiel Rigler
59
2021
HCL 59/26.11.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
60
2021
HCL 60/26.11.2021 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2022
61
2021
HCL 61/26.11.2021 privind scoaterea din evidenta fiscala curenta si trecerea in evidenta fiscala separata a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate
62
2021
HCL 62/26.11.2021 privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia "Modernizare lampi iluminat public stradal din Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
63
2021
HCL 63/26.11.2021 privind rectificarea bugetului local
64
2021
HCL 64/16.12.2021 privind aprobarea retelei scolare de pe raza Comunei Stefan cel Mare pentru anul scolar 2022-2023
65
2021
HCL 65/16.12.2021 privind stabilirea salariului de baza pentru functia publica de referent din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
66
2021
HCL 66/16.12.2021 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru proiectul de investitie "Transformarea, reabilitarea si dotarea unei gospodarii in centru de promovare a mestesugurilor traditionale in sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt
67
2021
HCL 67/16.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt incapand cu anul 2022
68
2021
HCL 68/16.12.2021 privind rectificarea bugetului local
69
2021
HCL 69/16.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Birsan Constantin
70
2021
HCL 70/16.12.2021 privind completare Programului anual de achizitii publice pentru anul 2021
71
2021
HCL 71/27.12.2021 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Directia Judeteana pentru Cultura Neamt in vederea sustinerii finalizarii obiectivului de investitie "Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural Hanul de la Serbesti"
72
2021
HCL 72/27.12.2021 privind rectificarea bugetului local
73
2021
HCL 73/27.12.2021 privind completare Programului anual de achizitii publice pentru anul 2021
74
2021
HCL 74/27.12.2021 privind  aprobarea valorii estimate aferente ajustarii pretului materialelor conform prevederilor OG nr. 15/2021, in cadrul contractului de lucrari nr.102 din 14.10.2020, pentru realizarea proiectului de investitie "Infiintare, modernizare si dotare Centru integrat acordare servicii sociale in sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
75
2021
HCL 75/27.12.2021 privind aprobarea valorii estimate aferente ajustarii pretului materialelor conform prevederilor OG nr. 15/2021, in cadrul contractului de lucrari nr.30 din 28.05.2021, pentru realizarea proiectului de investitie "Transformarea, reabilitarea si dotarea unei gospodarii in centru de promovare a mestesugurilor traditionale in sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
76
2021
HCL 76/27.12.2021 privind privind aprobarea valorii estimate aferente ajustarii pretului materialelor conform prevederilor OG nr. 15/2021, in cadrul contractului de lucrari nr.92 din 27.02.2019, pentru realizarea proiectului de investitie "Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural Hanul de la Serbesti, din sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR - Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale"

  COMUNA STEFAN CEL MARE

  str. Trandafirului, nr.58

  Loc Ștefan cel Mare,

  jud. Neamț

  Cod postal 617465

  www.primariastefancelmare.ro

  Newsletter