HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Registrul pentru evidenta hotararilor
Vizualizeaza
Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari
Dispoziții convocare sedințe consiliu local pe anul 2021
Minute sedințe consiliu local pe anul 2021
Vizualizeaza
Procese verbale sedințe consiliu local pe anul 2021
Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 28.01.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 01.02.2021 - vizualizeaza


Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 26.02.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 12.03.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 16.04.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 26.04.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 17.05.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 31.05.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 10.06.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 30.06.2021 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 30.07.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 28.01.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 28.01.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 28.01.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 01.02.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 01.02.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 01.02.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 26.02.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 26.02.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 26.02.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 12.03.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 12.03.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 12.03.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 16.04.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 16.04.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 16.04.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 26.04.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 26.04.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 26.04.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 17.05.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 17.05.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 17.05.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 31.05.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 31.05.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 31.05.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 10.06.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 10.06.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 10.06.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 30.06.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 30.06.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 30.06.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 30.07.2021
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 30.07.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 30.07.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din luna august
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 30.08.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 30.08.2021 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din luna septembrie
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 30.09.2021.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din data de 30.092021 - vizualizeaza
Căutare rapidă hotărâri de consiliul local după numar, an sau conținut
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
1
2021
HCL 1/28.01.2021 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a domnului Melinte Melu
2
2021
HCL 2/28.01.2021 privind scutirea de la plata taxei pentru autorizatie de construire a d-nului Kecskes Marius
3
2021
HCL 3/28.01.2021 privind aprobarea retelei scolare de pe raza Comunei Stefan cel Mare pentru anul scolar 2021-2022
4
2021
HCL 4/28.01.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stefan cel mare, judetul Neamt, in consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale Dr. Emanuiel Rigler
5
2021
HCL 5/28.01.2021 privind aprobarea Planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
6
2021
HCL 6/28.01.2021 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2021 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
7
2021
HCL 7/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ectualizati aferenti proiectului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
8
2021
HCL 8/28.01.2021 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNHCIMM SA-IFN) pentru proiectul de investitie "Modernizare drumuri de interes local, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
9
2021
HCL 9/28.01.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt incepand cu anul 2021
10
2021
HCL 10/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti proiectului de investitie "Alimentare cu apa potabila sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
11
2021
HCL 11/01.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
12
2021
HCL 12/01.02.2021 privind aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru proiectul de investitie "Modernizare drumuri de interes local, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
13
2021
HCL 13/26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
14
2021
HCL 14/26.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei Stefan cel Mare care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Stefan cel Mare
15
2021
HCL 15/26.02.2021 privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2020
16
2021
HCL 16/26.02.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti proiectului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
17
2021
HCL 17/26.02.2021 privind aprobarea inchirieii directe a unei suprafete de pasune din proprietatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
18
2021
HCL 18/26.02.2021 privind aprobarea realizarii proiectului de investitie "Reabilitarea si modernizare retea stradala in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
19
2021
HCL 19/12.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti proiectului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
20
2021
HCL 20/12.03.2021 privind acordarea unui manadat special in Adunarea Generala de dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului
21
2021
HCL 21/12.03.2021 privind aprobarea inregistrarii Comunei Stefan cel Mare si Sistemul National Electronic de Plata a Taxelor si Impozitelor
22
2021
HCL 22/12.03.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.34 din 10.06.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita catre Asociatia Tinutul Razesilor, a unui spatiu de 21 mp din cadrul Caminului Cultural - sat Stefan cel Mare
23
2021
HCL 23/16.04.2021 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe din domeniul public al comunei Stefan cel Mare, aflate in concesiune la Compania Judeteana APASERV SA
24
2021
HCL 24/16.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
25
2021
HCL 25/16.04.2021 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2021
26
2021
HCL 26/16.04.2021 privind aprobarea inchirierii directe a unor suprafete de pasune din proprietatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
27
2021
HCL 27/26.04.2021 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) pentru proiectul de investitie "Infiintarea, modernizare si dotare Centru integrat acordare servicii sociale in sat Ghigoiesti,comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
28
2021
HCL 28/26.04.2021 privind aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale pentru anul 2022 cu rata inflatiei de 2.6%
29
2021
HCL 29/17.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
30
2021
HCL 30/17.05.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Gliga Constantin
31
2021
HCL 31/17.05.2021 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt
32
2021
HCL 32/17.05.2021 privind aprobarea valorii neeligibile actualizate aferenta proiectului de investitie: "Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural Hanul de la Serbesti, din sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR -Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale"
32
2021
HCL 33/17.05.2021 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) pentru proiectul de investitie "Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural Hanul de la Serbesti, din sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR -Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale"
34
2021
HCL 34/17.05.2021 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare
35
2021
HCL 35/17.05.2021 privind abrogarea Hotararii Consiliului Local nr.23 din 16.04.2021
36
2021
HCL 36/31.05.2021 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare
37
2021
HCL 37/31.05.2021 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) pentru proiectul de investitie "Modernizare, renovare si dotare camin cultural din satul Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, finantata prin FEADR Submasura 7.6 PNDR -Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale"
38
2021
HCL 38/10.06.2021 privind rectificarea bugetului local
39
2021
HCL 39/30.06.2021 privind aprobarea infiintarii si formei de gestiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
40
2021
HCL 40/30.06.2021 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitie "Instituire sensuri unice de circulatie, in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
41
2021
HCL 41/30.06.2021 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUANEAMT"
42
2021
HCL 42/30.06.2021 privind stabilirea salariului de baza pentru functia contractuala de ingrijitor din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
43
2021
HCL 43/30.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Iordache Mugurel
44
2021
HCL 44/30.07.2021 privind rectificarea bugetului local

  COMUNA STEFAN CEL MARE

  str. Trandafirului, nr.58

  Loc Ștefan cel Mare,

  jud. Neamț

  Cod postal 617465

  www.primariastefancelmare.ro

  Newsletter