HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Registrul pentru evidenta hotararilor
Vizualizeaza
Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari
Dispoziții convocare sedințe consiliu local pe anul 2022
 Vizualizeaza
Minute sedințe consiliu local pe anul 2022
Vizualizeaza
Procese verbale sedințe consiliu local pe anul 2022
Procesul verbal al sedintei din data de 28.01.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 11.02.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 23.02.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 28.02.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 16.03.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 31.03.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 15.04.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 02.05.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 11.05.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 25.05.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 31.05.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 15.06.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 05.07.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 20.07.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 15.09.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 07.10.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 27.10.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 08.11.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 13.12.2022vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 23.12.2022 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din luna 01-2022
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din luna ianuarie 2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Instituire sensuri unice de circulație, în comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț” - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat - vizualizeaza

Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din luna februarie 2022
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din luna februarie 2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro

Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere in vederea realizarii proeictului de investitie "Infiintare sistem de gaze naturale in comunele Stefan cel Mare, Dragomiresti si Razboieni din judetul Neamt" - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii directe a unei suprafete de pasune din proprietatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Enache Maria - vizualizeaza

Proiecte de hotarâri pentru sedinta din luna martie 2022
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din luna martie 2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMT” în vederea exercitarii votului - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind privind aprobarea acordului de asociere cu Parohia Ștefan cel Mare I din sat Ștefan cel Mare, județul Neamț în vederea realizării în comun a unei investiții de interes public local - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea realizării proiectului de investiție „Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele Ștefan Cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamț” - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta lunii mai 2022
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din luna mai 2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro

Proiect de hotarare privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Stefan cel Mare - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teriitoriale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind acordarea unor drepturi de care beneficiaza membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Stefan cel Mare - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea valorii neeligibile actualizate aferente proiectului de investitie "Transformarea, reabilitarea si dotarea unei gospodarii in centru de promovare a mestesugurilor traditionale in sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt" - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind stabilirea pretului chiriei aferente suprafetelor de pasune din propritatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2022"  vizualizeazaProiecte de hotarâri pentru sedinta lunii iulie 2022
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din luna iulie 2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro

Proiecte de hotarare propuse spre adoptare în ședința din luna iulie 2022 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta lunii august 2022
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din luna august 2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro

Proiecte de hotarare propuse spre adoptare în ședința din luna august 2022 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta lunii septembrie 2022
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din luna septembrie2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro

Proiecte de hotarare propuse spre adoptare în ședința din luna septembrie2022 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din data de 07.10.2022
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din 07.10.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro

Proiecte de hotarare propuse spre adoptare în ședința din 07.10.2022 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din data de 27.10.2022
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din 27.10.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro

Proiecte de hotarare propuse spre adoptare în ședința din 27.10.2022 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din data de 08.11.2022
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din 08.11.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro

Proiecte de hotarare propuse spre adoptare în ședința din 08.11.2022 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din data de 18.11.2022
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din 08.11.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro

Proiecte de hotarare propuse spre adoptare în ședința din 18.11.2022 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 13.12.2022
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 13.12.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 13.12.2022 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 23.12.2022
Comuna Stefan ce Mare inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 23.12.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primaria @ primariastefancelmare . ro


Proiecte de hotarâri pentru sedinta din 23.12.2022 - vizualizeaza
Căutare rapidă hotărâri de consiliul local după numar, an sau conținut
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
1
2022
HCL 1/28.01.2022 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
2
2022
HCL 2/28.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Instituire sensuri unice de circulație, în comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț”
3
2022
HCL 3/28.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
4
2022
HCL 4/28.01.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț
5
2022
HCL 5/28.01.2022 privind aprobarea Programului de Aprovizionare a Populatiei cu Produse Agroalimentare Rationalizate, valabil in perioda 2021-2024
6
2022
HCL 6/11.02.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
7
2022
HCL 7/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022
8
2022
HCL 8/11.02.2022 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2022
9
2022
HCL 9/23.02.2022 privind  aprobarea valorii neeligibile actualizate aferenta proiectului de investitie:"Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural Hanul de la Serbesti, din sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR - Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale"
10
2022
HCL 10/23.02.2022 privind aprobarea Acordului de asociere in vederea realizarii proiectului de investitie "Infiintare sistem de gaze naturale in comunele Stefan cel Mare, Dragomiresti si Razboieni din judetul Neamt"
11
2022
PHCL 11/23.02.2022  privind aprobarea inchirierii directe a unei suprafete de pasune din proprietatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
12
2022
HCL 12/23.02.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Enache Maria
13
2022
HCL 13/28.02.2022 privind modificarea inventarului domeniului public al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
14
2022
HCL 14/28.02.2022 privind completarea inventarului domeniului public al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
15
2022
HCL 15/28.02.2022 privind rectificarea bugetului local
16
2022
HCL 16/16.03.2022 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) pentru proiectul de investitie "Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural "Hanul de la Serbesti" din sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, finantata prin Submasura 7.6 PNDR - Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale"
17
2022
HCL 17/16.03.2022 privind aprobarea modificarii statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare
18
2022
HCL 18/31.03.2022 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMT” în vederea exercitarii votului
19
2022
HCL 18/31.03.2022 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMT” în vederea exercitarii votului
20
2022
HCL 18/31.03.2022 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMT” în vederea exercitarii votului
21
2022
HCL 21/15.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finantare din Programul National de Investitii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitie "Inffintare sistem de distributie gaze naturale de interes public judetean in comunele Stefan cel Mare, Dragomiresti, Razboieni, Bodesti, Girov, Dobreni si Garcina din judetul Neamt"
22
2022
HCL 22/15.04.2022 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al comunei Stefan cel Mare pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General
23
2022
HCL 23/02.05.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
24
2022
HCL 24/02.05.2022 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN) pentru proiectul de investitie "Infiintarea,modernizare si dotare Centru integrat acordare servicii sociale in sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
25
2022
HCL 25/11.05.2022 privind aprobarea valorii neeligibile actualizate aferenta proiectului de investitie "Infiintarea, modernizare si dotare Centru integrat acordare servicii sociale in sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
26
2022
HCL 26/11.05.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Iftodi Petronela-Camelia
27
2022
HCL 27/11.05.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Bors Constantin
28
2022
HCL 28/25.05.2022 privind acordarea avizului conform pentru Studiul de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2022
29
2022
HCL 29/25.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirii primariei comunei Stefan cel Mare - corp C1 si C4, judetul Neamt" in cadrul Componentei 10 - Fondul local din cadrul PNDL
30
2022
HCL 30/31.05.2022 privind aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023 cu rata inflatiei de 5.1%
31
2022
HCL 31/31.05.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
32
2022
HCL 32/31.05.2022 privind aprobarea unui acord de asociere cu Asociatia culturala Hanul Serbesti
33
2022
HCL 33/15.06.2022 privind rectificarea bugetului local
34
2022
HCL 34/20.06.2022 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Stefan cel Mare
35
2022
HCL 35/20.06.2022 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt
36
2022
HCL 36/20.06.2022 privind acordarea unor drepturi de care beneficiaza membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Stefan cel Mare
37
2022
HCL 37/20.06.2022 privind aprobarea valorii neeligibile actualizate aferente proiectului de investitie "Transformarea, reabilitarea si dotarea unei gospodarii in centru de promovare a mestesugurilor traditionale in sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
38
2022
HCL 38/20.06.2022 privind stabilirea pretului chiriei aferente suprafetelor de pasune din propritatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
39
2022
HCL 39/20.06.2022 privind neaprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2022
40
2022
HCL 40/05.07.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2022"
41
2022
HCL 41/20.07.2022  privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 6mp teren domeniu public al comunei Stefan cel Mare, catre Compania Judeteana Apa Serv SA
42
2022
HCL 42/20.07.2022  privind aprobare PUZ si RLU pentru autorizare spatiu comercial vanzari piese auto, pe teren proprietatea lui Stanescu Silviu, situat in intravilanul satului Stefan cel Mare
43
2022
HCL 43/20.07.2022  privind aprobarea realizarii proiectului de investitie "MONITORIZAREA VIDEO A COMUNEI STEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT IN VEDEREA IMBUNATATIRII GESTIUNII DESEURILOR COMUNALE"
44
2022
HCL 44/20.07.2022  privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Stefan cel Mare
45
2022
HCL 45/19.08.2022  privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
46
2022
HCL 46/19.08.2022  privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitie "Construire imprejmuire la monumentul istoric Hanul de la Serbesti, sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
47
2022
HCL 47/19.08.2022  privind includerea in domeniul public a unui pod tip D5 realizat in cadrul proiectului de investitie "Modernizare drumuri de interes local, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"
48
2022
HCL 48/19.08.2022  privind aprobarea Statutului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
49
2022
HCL 49/19.08.2022  privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de 2894mp teren intravilan din domeniul privat al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
50
2022
HCL 50/19.08.2022  privind neasumarea responsabilitatilor privind procedura de achizitie publica a produselor aferente programului aprobat prin Hotararea Guvernului nr.640/2017
51
2022
HCL 51/15.09.2022  privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a intrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014-2020, a terenului pentru extinderea noilor investitii aferente acestuia
52
2022
HCL 52/07.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Construire imprejmuire la monumentul istoric Hanul de la Serbesti, sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt "
53
2022
HCL 53/07.10.2022 privind rectificarea bugetului local
54
2022
HCL 54/12.10.2022 privind aprobarea valorii investitiilor aferente UAT Stefan cel Mare la cofinantarea pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020"
55
2022
HCL 55/12.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirii dispensar uman din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt" in cadrul Componentei 10 - Fondul local din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta
56
2022
HCL 56/27.10.2022 privind retragerea comunei Poiana Teiului din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt si modificarea Actelor Statutare ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"
57
2022
HCL 57/27.10.2022 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si apa uzata, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020"
58
2022
HCL 58/27.10.2022 privind modificarea si completarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe - serviciilor de utilitati publice la apa si canalizare de catre operatorul Compania Judeteana ApaServ SA
59
2022
HCL 59/27.10.2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare
60
2022
HCL 60/08.11.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
61
2022
HCL 61/08.11.2022 privind rectificarea bugetului local
62
2022
HCL 62/08.11.2022 privind modificarea anexei nr.2 la HCL 59/27.10.2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare
63
2022
HCL 63/18.11.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Cerbu Genoveva - Vasilica
64
2022
HCL 64/13.12.2022 privind aprobarea rectificarii cartii funciare nr.54125, Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt
65
2022
HCL 65/13.12.2022 privind rectificarea bugetului local
66
2022
HCL 66/13.12.2022 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023
67
2022
HCL 67/13.12.2022 privind aprobarea retelei scolare de pe raza Comunei Stefan cel Mare
68
2022
HCL 68/23.12.2022 privind rectificarea bugetului local

  COMUNA STEFAN CEL MARE

  str. Trandafirului, nr.58

  Loc Ștefan cel Mare,

  jud. Neamț

  Cod postal 617465

  www.primariastefancelmare.ro

  Newsletter