HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Registrul pentru evidenta hotararilor
Vizualizeaza
Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari
Dispoziții convocare sedințe consiliu local pe anul 2023
 Vizualizeaza
Minute sedințe consiliu local pe anul 2023
Procese verbale sedințe consiliu local pe anul 2023
Procesul verbal al sedintei din data de 2023 - vizualizeaza
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din luna ianuarie 2023
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din luna februarie 2023
Proiecte de hotarâri pentru sedinta din luna martie 2023
Proiecte de hotarâri pentru sedinta lunii aprilie 2023
Proiecte de hotarâri pentru sedinta lunii mai 2023
Proiecte de hotarâri pentru sedinta lunii iunie 2023
Proiecte de hotarâri pentru sedinta lunii iulie 2023
Proiecte de hotarâri pentru sedinta lunii august 2023
Proiecte de hotarâri pentru sedinta lunii septembrie 2023
Proiecte de hotarâri pentru sedinta lunii octombrie 2023
Proiecte de hotarâri pentru sedinta lunii noiembrie 2023
Proiecte de hotarâri pentru sedinta lunii decembrie 2023
Căutare rapidă hotărâri de consiliul local după numar, an sau conținut
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
1
2023
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului
de specialitate a primarului comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț
2
2023
privind completarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2022
3
2023
privind aprobarea închirierii directe a unei suprefețe de teren în vederea extinderii construcției
proprietatea S.C. OTTO S COM S.R.L.
4
2023
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului
secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie 2022
5
2023
privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție
din partea Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii pentru
proiectul de investiție „Transformarea, reabilitarea și dotarea unei gospodării în centru de promovare a
meșteșugurilor tradiționale în sat Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț”
6
2023
privind aprobarea Planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă a persoanelor
beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
8
2023
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023
9
2023
privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2023
10
2023
privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului de investiție: “Înfiintarea, modernizare și dotare
centru integrat acordare servicii sociale, în sat Ghigoiești, comuna Ştefan cel Mare, judetul Neamt
11
2023
privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului de investiție: “Restaurarea monumentului de
patrimoniu cultural Hanul de la Şerbeşti, din sat Ştefan cel Mare, comuna Ştefan cel Mare, judetul Neamt, prin
submăsura 7.6 PNDR –Agentia pentu Finanțarea Investițiilor Rurale”
12
2023
pentru modificarea anexei nr.1 la hotărârea consiliului local nr. 66 din 23.12.2022 privind
aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2023
13
2023
pentru modificarea Hotărârii consiliului local nr.3 din 09.01.2023 privind aprobarea închirierii directe
a unei suprefețe de teren în vederea extinderii construcției proprietatea S.C. OTTO S COM S.R.L.
14
2023

privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Machidon Smaranda

Vizualizeaza
15
2023
privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei
Vizualizeaza
16
2023

privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS”

17
2023

privind rectificarea bugetului local

18
2023

privind actualizarea devizelor de lucrări din cadrul Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile din comuna Ștefan cel Mare

19
2023

privind stabilirea prețului  chiriei  aferente  suprafețelor de păsune din proprietatea privată a comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț, începând cu anul 2023

20
2023

privind confirmarea apartenenței comunei Ștefan cel Mare la parteneriatul LEADER reprezentat de Asociația Ținutul Răzeșilor în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală cu finanțare prin PNS 2023-2027

21
2023

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ

22
2023

privind înființarea Serviului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân

23
2023

privind aprobare a depunerii proiectului„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din comuna Ștefan cel Mare, județul Neamt prin dotare specifică”

24
2023

privind clasificarea drumurilor din comuna Ștefan cel Mare

25
2023

privind abrogarea hotărârii consiliului local nr. 31 din 26.10.2007

26
2023

privind aprobarea  Acordului de parteneriat cu Parohia Ștefan cel Mare I

în vederea asigurării cofinațării cheltuielilor pentru protejarea

monumentului istoric -Biserica „Sf. Gheorghe”

27
2023

privind aprobarea indexării taxelor și impozitelor locale pentru anul 2024 cu rata inflației

28
2023

privind acordarea unui mandat special

29
2023

privind abrogarea Hotărârii consiliului local nr.3 din 09.01.2023 privind aprobarea închirierii directe a unei suprefețe de teren în vederea extinderii construcției proprietatea S.C. OTTO S COM S.R.L.

30
2023

privind aprobarea modificărilor și completărilor la Nomenclatorul stradal al comunei Ștefan cel Mare

31
2023

pentru aprobarea Programului privind acţiunile ce se vor desfăşura în anul 2023 pentru buna gospodărire și salubrizare a localităţilor  comunei Ştefan cel Mare, Judeţul Neamţ

32
2023

privind includerea în domeniul public al comunei Ștefan cel Mare a imobilelor recepționate în cadrul proiectului de investiție  Bază sportivă multifuncțională de tip II, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț

33
2023

privind aprobarea demolării imobilelor – anexă C2 și C3 din satul Ghigoiești

34
2023

privind aprobarea  închirierii  directe a unor suprafețe de păsune din proprietatea privată a comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț

35
2023

privind aprobarea proiectului de investiție „Achiziția de dotări și pardoseală sportivă de exterior pentru terenul de sport multifuncțional din Comuna Ștefan cel Mare”

37
2023

privind aprobarea participării comunei în cadrul„Programului privind casarea autovehiculelor uzate” – Rabla Local

38
2023

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice de conducere din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț

39
2023

privind aprobarea valorii neeligibile actualizate aferentă  proiectului de investiție: “Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural Hanul de la  Şerbeşti, din sat Ştefan cel Mare, comuna Ştefan cel Mare, judetul Neamt, prin  submăsura  7.6  PNDR –Agentia pentu Finanțarea Investițiilor Rurale”

40
2023

privind aprobarea valorii neeligibile actualizate aferentă  proiectului de investiție: “Înfiintarea, modernizare și dotare centru integrat acordare servicii sociale, în sat Ghigoiești, comuna Ştefan cel Mare, judetul Neamt”

41
2023

privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN)pentru proiectul de investiție „Înființarea, modernizare și dotare Centru integrat acordare servicii sociale în sat Ghigoiești, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț”

42
2023

pentru modificarea hotărârii consiliului local nr.34 din 13.04.2023 privind aprobarea  închirierii  directe a unor suprafețe de păsune din proprietatea privată a comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț

43
2023

privind modificarea hotărârii consiliului local nr. 33 din 13.04.2023

44
2023

privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN)pentru proiectul de investiție „Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural „Hanul de la Șerbești” din sat Ștefan cel Mare, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Neamț,  finanțată prin Submăsura 7.6 PNDR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale”

45
2023

privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitie„Creșterea eficientei energetice a clădirii primăriei comunei Ștefan cel Mare - corp C1 și C4, județul Neamț”

46
2023

privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitie„Creșterea eficientei energetice a clădirii dispensar uman din comuna Ștefan cel Mare, judetul Neamț”

47
2023

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț

48
2023

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare rețea stradală în comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

49
2023

privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului public al comunei Ștefan cel Mare

50
2023

privind modificarea şi actualizarea Actelor Statutare ale  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară”AQUA NEAMŢ”

51
2023

privind aprobarea  închirierii  directe a unei suprafețe de 7 ha păsune din proprietatea privată a comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț

52
2023

privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Cabinetele medicale de medicină de familie de pe raza U.A.T. Ștefan cel Mare, județul Neamț

53-100
2023
53-100

  COMUNA STEFAN CEL MARE

  str. Trandafirului, nr.58

  Loc Ștefan cel Mare,

  jud. Neamț

  Cod postal 617465

  www.primariastefancelmare.ro

  Newsletter